Dla Coachów

OTWARTA KONFERENCJA Z COACHAMI, czyli jak spotkać swojego potencjalnego klienta na coaching.

Na Coachowisku odbędą się dwie tzw. Otwarte Konferencje - jedna 14go we czwartek 11:30-13:00, a druga w piątek 11:30-13:00.
Dla Coacha będzie to możliwość spotkania swojego potencjalnego klienta na coaching, wymiany wizytówek i krótkiej rozmowy. Na dużej sali przez 1.5 godziny coachowie, którzy zdecydują się wziąć udział jako aktywni uczestnicy otwartej konferencji, będą mieli swój flipchart, który będzie ich swoistą tablicą reklamową. W sali równocześnie będzie 15-20 coachów z flipchartami, którzy będą zachęcać do swoich tematów i rozmawiać z potencjalnym klientami. Publiczność będzie mogła chodzić po sali i rozmawiać z wszystkimi coachami - chodzi o krótkie rozmowy, wymianę wizytówek, by pozyskać jak nawięcej kontaktów z potencjalnymi klientami. Dla klientów to możliwość rozmowy i sprawdzenie z którym coachem chcieliby pracować, z kim mają dobre porozumienie.  

Coach stoi przy flipcharcie i opowiada o swoich usługach dla grona zainteresowanych osób, wymienia się wizytówkami itp. Osoby zainterestowane chodzą od flicharta do flipcharta i słuchają co kto ma do zaoferowania i mogą wybrać z kim chcieliby wymienić się wizytówkami i skorzystać z ich usług.

Otwarta konferencja nie służy do sprzedaży szkoleń, narzędzi i innych usług - jedynie do promocji usług polegających na prowadzeniu sesji coachingowych dla firm i osób indywidualnych. 

Otwarta konferencja odbędzie dwukrotnie podczas Coachowiska: 
w czwartek 14go września 2017 - 11:30-13:00
w piątek 15go września 2017 11:30-13:00

Opłata dla aktywnego Coacha za udział w jedenej Otwartej Konferencji - czwartek lub piątek: 65 zł  za obie 130 zł

ZAREZERWUJ swój flipchart Coacha - wypełnij formularz >> 

W razie potrzeby można skontaktować się pod numerem tel.: 603 200 365.

IX Coachowisko - Ogólnopolskie Targi i Konferencja Coachingu 

14-17 września 2017 w Wyższej Szkole Menedżerskiej
ul. Kawęczyńska 36, Warszawa (Praga Pn.)
W godzinach 9:30 do 18:15, a w niedzielę do 14:00
 

Zapraszamy serdecznie - Zespół SCP

 


14 - 17 września 2017 
Warszawa, Kawęczyńska 36
 
 
 

 

 


 

Patronat merytoryczny

 

Patronaty coachingowe:

 
 

 

 

 

Organizator:

Patronaty


 


 Partner